Vällingbykyrkan Kalender Berätta vad Gud har gjort lägg in böneämne


Vår tro


* Omvändelse och frälsning genom Jesus Kristus. Det är enda vägen för människan att komma i kontakt med Gud.


* Troendedopet, som för in en människa i Gudsgemenskapen och in i Guds familj.


* Andedopet och nådegåvorna som utrustar och hjälper människan att leva ett kristet liv och att göra det Gud vill.


* Att endast Bibeln är Guds ofelbara ord som visar människan hur hon når Gud och kan leva med honom.


* Den fria församlingen. Jesus är huvudet för församlingen. Det ska inte finnas någon hierarki över församlingen.


* Att Jesus kommer tillbaka. Då hämtar han de som tillhör honom hem till sig.

Snabbaste vägen till oss med SL


Lyssna (MP3)
200712 Ulrik Jonsson
201129 Julfest
201206 Gertrud Storsjö
201213 Jonas Karlsson
201220 Ulrik Jonsson
210103 Börje Norlen
210110 Ulrik Jonsson
210117 Daniyel Tavackolian
210124 Ulrik Jonsson
210131 Jerker Ivefjord
210207 Ulrik Jonsson
210214 Gertrud Storsjö
210221 Mika el Karmeborg
210228 Börje Norlen
210307 Ulrik Jonsson
210314 Ulrik Jonsson
210321 Ulrik Jonsson
210328 Magnus Vesterlund
210402 Ulrik Jonsson
210411 Jerker Ivefjord
210418 Ulrik Jonsson
210425 Gertrud Storsjö
210502 Jonas Karlsson
210509 Ulrik Jonsson
210516 Vårfest
210523 Börje Norlen
210530 Ulrik Jonsson
210606 Birgitta Högman
210613 Strefan Storrank