Vällingbykyrkan Kalender Berätta vad Gud har gjort lägg in böneämne


Ge en gåva

Församlingen Pg. 41 71 51 – 8, Swich 1230 369 496

Vill du ge en gåva så kan du sätta in det på Pg. 41 71 51 – 8. Om du önskar att det ska gå till något speciellt som vi arbetar med så ange det i meddelandefältet.Barn och Ungdom Pg. 41 71 66 – 6, Swich 1233 20 56 14

Om du önskar stötta arbetet bland barn och tonåringar så kan du sätta in pengar till Pg. 41 71 66 – 6 eller Swicha till 1233 20 56 14. De pengar som kommer in på det kontot används endast till arbete bland barn och ungdomar här i Västerort.


Kyrkbygget Swich 1230 55 47 33
Du kan även skicka pengarna till Pg 41 71 51-8 men då ska du skriv i meddelanderutan ”Kyrkbygget”

Gud Välsigne Dig
Och tack för din gåva !

Snabbaste vägen till oss med SL


Lyssna (MP3)
200712 Ulrik Jonsson
201129 Julfest
201206 Gertrud Storsjö
201213 Jonas Karlsson
201220 Ulrik Jonsson
210103 Börje Norlen
210110 Ulrik Jonsson
210117 Daniyel Tavackolian
210124 Ulrik Jonsson
210131 Jerker Ivefjord
210207 Ulrik Jonsson
210214 Gertrud Storsjö
210221 Mika el Karmeborg
210228 Börje Norlen
210307 Ulrik Jonsson
210314 Ulrik Jonsson
210321 Ulrik Jonsson
210328 Magnus Vesterlund
210402 Ulrik Jonsson
210411 Jerker Ivefjord
210418 Ulrik Jonsson
210425 Gertrud Storsjö
210502 Jonas Karlsson
210509 Ulrik Jonsson
210516 Vårfest
210523 Börje Norlen
210530 Ulrik Jonsson
210606 Birgitta Högman
210613 Strefan Storrank