Vällingbykyrkan Kalender Berätta vad Gud har gjort lägg in böneämne


Vår tro


* Omvändelse och frälsning genom Jesus Kristus. Det är enda vägen för människan att komma i kontakt med Gud.


* Troendedopet, som för in en människa i Gudsgemenskapen och in i Guds familj.


* Andedopet och nådegåvorna som utrustar och hjälper människan att leva ett kristet liv och att göra det Gud vill.


* Att endast Bibeln är Guds ofelbara ord som visar människan hur hon når Gud och kan leva med honom.


* Den fria församlingen. Jesus är huvudet för församlingen. Det ska inte finnas någon hierarki över församlingen.


* Att Jesus kommer tillbaka. Då hämtar han de som tillhör honom hem till sig.

Snabbaste vägen till oss med SL


Lyssna (MP3)
120325 ulrik jonsson
Beroende av Gud Rolf Bäkström 2013 09 22
Predikan Berndt Oskarsson 2013 09 01
Predikan Berndt Oskarsson 2014 08 31