Vällingbykyrkan Kalender Berätta vad Gud har gjort lägg in böneämne


Vasaloppssatsningen 2021

Vasaloppsåkarna 2021.

Satsningen för barn och ungdomar här i Västerort fortsätter även i år. Vi upplever att det behöver göras mer. Många lever i trasiga livssituationer, finner ingen mening att leva… . De behöver hopp, framtidstro, något att leva för. Vi vet att Jesus ger det. Det är allt för många som inte hört om Jesus, haft kontakt med en kristen, aldrig fått möjlighet att välja det Jesus ger.
Vi vill fortsätta att göra något åt det. Därför åker vi Vasaloppet ”Öppet spår”, 90 km måndag den 1 mars. Du som vill kan hjälpa till! Du kan sponsra det vi gör genom att skänka pengar till ”Vasaloppssatsningen”. Vi hoppas väcka engagemang för barn och ungdomar här i Västerort och lyckas samla in medel för ändamålet.
Visionen är att församlingen ska få ekonomi för att anställa folk som brinner och vill arbeta bland barn och ungdomar här i Västerort.
Vill du veta mer eller göra något så ring Ulrik Jonsson på 0707 – 87 37 57.
Vill du stötta ekonomiskt så kan du sätta in pengar på pg. 41 71 66 -6 eller Swisha till 1233 20 56 14. Märk gåvan med ”Vasaloppssatsning”. Pengarna kommer då till församlingens konto ”Västerort Barn och Ungdomar”. De pengar som kommer in där används endast för kostnader för arbete bland barn och ungdomar i Västerort
Du kan även följa Vasaloppssatsningen på Facebook sidan Vällingbykyrkan.
Klicka här

Du som vill följa åkarnas resa under Vasaloppet kommer kunna ladda ner en app från Vasaloppets hemsida. Du behöver åkarnas startnummer och de läggs ut på Vällingby kyrkans Facebooksida på söndag kväll den 28 februari, när de delats ut. Om du inte har Facebook kan du maila till vallingbykyrkan@gmail.com och skriva att du vill att vi mailar startnumren till dig på söndag kväll. Loppet startar kl. 07.00 på måndagsmorgonen den 1 mars.

Snabbaste vägen till oss med SL


Lyssna (MP3)
200712 Ulrik Jonsson
201129 Julfest
201206 Gertrud Storsjö
201213 Jonas Karlsson
201220 Ulrik Jonsson
210103 Börje Norlen
210110 Ulrik Jonsson
210117 Daniyel Tavackolian
210124 Ulrik Jonsson
210131 Jerker Ivefjord
210207 Ulrik Jonsson
210214 Gertrud Storsjö
210221 Mikäl Karmeborg
210228 Börje Norlen
210307 Ulrik Jonsson
210314 Ulrik Jonsson
210321 Ulrik Jonsson
210328 Magnus Vesterlund
210402 Ulrik Jonsson
210411 Jerker Ivefjord
210418 Ulrik Jonsson
210425 Gertrud Storsjö
210502 Jonas Karlsson
210509 Ulrik Jonsson
210516 Vårfest
210523 Börje Norlen
210530 Ulrik Jonsson
210606 Birgitta Högman
210613 Strefan Storrank